home-slide-1
home-slide-2
home-slide-3
home-slide-4
home-slide-5
home-slide-6
home-slide-7
home-slide-8
home-slide-9

LUCCi – Quan hệ tương tác giữa sử dụng đất và biến đổi khí hậu tại Miền Trung Việt Nam

Dự án nghiên cứu "Quan hệ tương tác giữa sử dụng đất và biến đổi khí hậu tại Miền Trung Việt Nam được thực hiện trong 05 năm (từ tháng 07 năm 2010 đến tháng 07 năm 2015) với mục tiêu cung cấp cơ sở khoa học để xây dựng chiến lược tối ưu về quản lý, sử dụng tài nguyên đất và nước. Để thực hiện mục tiêu trên, các phương pháp nghiên cứu liên ngành về khoa học tự nhiên và khoa học xã hội được áp dụng. 

Bên cạnh phát thải khí nhà kính từ các loại hình sử dụng đất và thảm phủ khác nhau được định lượng thì các tác động có thể xảy ra do biến đổi khí hậu đến sử dụng đất được phân tích làm cơ sở xây dựng các chiến lược thích ứng phù hợp. Quá trình thu thập dữ liệu và xây dựng kịch bản được thực hiện trong mối quan hệ chặt chẽ trong suốt quá trình thực hiện dự án với các đối tác địa phương và trung ương. Kết quả nghiên cứu sẽ được chuyển giao cho các lưu vực khác tại miền Trung Việt Nam cũng như các khu vực có các tương đồng về điều kiện tự nhiên và kinh tế xã hội.

TIN TỨC

từ 14 đến 17 tháng 10 năm 2014
Khóa Đào tạo Sau Đại học: Giám sát, thông tin và mô hình cho Quản lý lưu vực sông.

Này 12 tháng 6 năm 2014
Hội thảo các bên liên quan: Quản lý rủi ro vào mùa khô và lũ lụt.

31 tháng 3 và 01 tháng 4 năm 2014
Hội thảo Hội thảo Đào tạo – Các tác động của hạn hán: Quản lý tưới ở cấp lưu vực sông.

28 tháng 3 năm 2014
Hội thảo các đối tác thuộc dự án LUCCi tại Đà Nẵng.

24 đến 27 tháng 3 năm 2014
Hội thảo các bên liên quan thuộc dự án LUCCi tại Tam Kỳ và Đà Nẵng.

Ngày 10 & 11 tháng 10 năm 2013
Hội thảo LUCCi “ Tiến độ Nghiên cứu, ESS và các Kịch bản”.

Từ 17 – 24 tháng 4 năm 2013
Chuyến tham quan của Lãnh đạo tỉnh Quảng Nam và Đà Nẵng, miền Trung Việt Nam tại CHLB Đức.

ngày 17 đến ngày 19 tháng 4 năm 2013
BMBF "Hội nghị triển khai kế hoạch năm 2013" tại Berlin cho tất cả các nhóm dự án "Quản lý bền vững tài nguyên đất".

ngày 28 tháng 2 đến ngày 1 tháng 3 năm 2013
Hội thảo các bên liên quan của dự án LUCCi tại Đà Nẵng.

ngày 4 tháng 2 năm 2013
Hội thảo nội bộ của LUCCi tại Cologne.

ngày 22 tháng 10 năm 2012
Động đất làm xuất hiện một số vết nứt tại thủy điện sông Tranh 2 do trong thiết kế không có của xả đáy. 23 dự án (nhỏ và vừa) đã được yêu cầu tạm ngừng thi công trong kế hoạch phát triển thủy điện, 3 dự án chưa được bổ sung vào kế hoạch (Sông Tranh 5, Ta Moih và Ma Cooih), tuy nhiên hai dự án được tiếp tục triển khai (A Grong và Dak Sa).

ngày 8 đến ngày 9 tháng 10 năm 2012
Hội thảo tham vấn của LUCCi về phát triển các kịch bản và lựa chọn các chỉ tiêu đánh giá, Cologne.

ngày 10 đến ngày 14 tháng 9 năm 2012
Hội thảo chuyên đề quốc tế khóa tập huấn tại Battambang, Campuchia - "Đối phó với các điều kiện khí tượng thủy văn cực đoan tại Đông Nam Á với trọng tâm là lưu vực sông MêKông"

 

Tài trợ bởi

Các đối tác