Video

Các đoạn video ngắn về dự án LUCCi

Video này là sản phẩm của các dự án khoa học và tổng hợp GLUES và LUCCi. Để biết thêm thông tin chi tiết cũng như để xem video giới thiệu, đề nghị truy cập vào trang web:

http://modul-a.nachhaltiges-landmanagement.de/en/module-a/

Các đoạn phim ngắn về các hoạt động khác trong lưu vực VG-TB cũng có thể được theo dõi. Truy cập vào các đoạn phim thông qua bảng điều khiển bên tay trái.